Beoordeling verzuimdossier

Dossierstudie door arbeidsdeskundige in hoeverre voldaan wordt aan de Wet Verbeterde Poortwachter.

Het door werkgever bijgehouden dossier wordt overlegd en beoordeeld.

Wij bieden dit kostenloos aan!

© 2012 - 2020 Acces Arbeidsdeskundigen